Design a site like this with WordPress.com
Get started

Argument

RO:

Pandemia a accelerat megatendințele care se manifestau pe piaţa muncii şi, mai ales, creşterea ponderii lucrului de acasă sau de oriunde ne-am afla şi a digitizării care deserveşte lucrul de la distanţă. Munca hibridă, atât de acasă, sau alte deplasări, cât şi din spațiile organizațiilor în care lucrăm, va rămâne o metodă de lucru importantă, datorită implicațiilor pozitive, atât economice, cât şi ecologice, dar și datorită echilibrului mai bun creat între viața personală și profesională.

Pe de altă parte, schimbările climatice şi dezechilibrele ecologice care le generează sunt principala provocare a secolului XXI, iar aici, organizarea socială, urbană, are o responsabilitate majoră. In plan urbanistic, mişcarea de “redare a oraşelor oamenilor” prin “eliberarea de maşini individuale” şi creşterea  zonelor verzi, umede este de asemenea o tendinţă accelerată şi de pandemie, iar un concept în sensul acesta este “15 minutes cities”.

Printre aspectele pozitive relevate în pandemie, pentru multă lume, se numără redescoperirea naturii, a oamenilor şi a arhitecturii din imediata vecinătate. În acelaşi timp, au devenit mai pregnante şi dezavantajele lucrului de acasă ca privarea de socializare directă cu comunitatea profesională şi dispariția rutinei de pregătire și deplasarea de acasă la locul de muncă şi înapoi. În plan fizic, deplasarea la locul de muncă presupune mișcare și ieșire în aer liber, elemente esențiale pentru sănătatea umană.

Urban Link 15’ este un demers de cercetare colaborativă care îşi propune să contribuie la identificarea de stiluri de viaţă mai sănătoase şi dezvoltarea de facilităţi sustenabile care să le susţină, atât economic, cât şi ca impact social şi de mediu. Focalizarea cercetării Urban Link 15’ este asupra relaţiei dintre spaţiile de lucru organizaţionale, spaţiile de locuire şi spaţiile de coworking de proximitate care pot compensa atât nevoia de relaţionare profesională, mişcare în aer liber, pe culoare naturale, cât şi necesitatea de dezvoltare a comunităţilor de locuire.

EN:

The pandemics has accelerated the tendencies that were already manifesting on the work related areas, the increase of the trends focused on the „work from home” or „work from anywhere” areas and also the increase of digitalization in the context of remote working.  Hybrid work, both from home and from other places, and the spaces of the organizations we are working for, will continue to be an important way of working because of its positive economic and ecological implications, but also because of the better balance between personal and professional life.

On the other hand, climate change and ecological un-balance that it generates, are the main challenge of the 21st Century, and in this context, the social and urban planning has a major responsibility. In the urbanistic area, the movement called „giving back the city to the people” by „relieving it of individual cars” and increase of green wet areas is also a trend that was accelerated by the pandemics. A concept that is related to this idea is the „15 minutes cities”.

Among the relevant positive aspects drawn out by the pandemic, we can find the rediscovery of nature, of people and of the architecture in the immediate vicinity. At the same time, the disadvantages of the work from home have become more visible: lack of direct socialization with the professional community, the disappearance of the preparation routine and the travel to/ back from the workplace. In the physical area, going to/ back from the workplace means movement and going out in the open air, elements that are essential for the human health.

Urban Link 15’ is a collaborative research that wants to contribute to identifying healthy lifestyle, developing sustainable facilities, and supporting them, both from an economical point of view, and also from a social and environmental point of view. The Urban Link 15’ research focuses on the relationship between the organizational working environment, the living spaces and the proximity co-working spaces that may compensate the need for professional interaction, movement in open space, on natural corridors and the necessity of developing the living communities.

Demersuri locale înrudite/ Related projects:

Undelocuiesc.eu

Timişoara Verde – Albastră

Grădinescu Timişoara GreenFeel

Ergonomia penru Acasă

Grafică Alexandru Plosceanu
%d bloggers like this: