Design a site like this with WordPress.com
Get started

Despre

Grafică Alexandru Plosceanu

Urban Link 15′ este o iniţiativă de cercetare şi dezvoltare colaborativă a locurilor de muncă, a comunităţilor de locuire şi a relaţiilor dintre locurile de muncă şi spaţiile de locuit în contextul conceptelor “Hybrid Work” şi “15 Minutes Cities”.

Urban Link 15′ is a collaborative research and development initiative for the workplace, for the living communities and for the relations between the working places and the living spaces according to the concepts of “Hybrid Work” and “15 Minutes Cities”.

*Hybrid work – concept care include mai multă libertate asupra locului şi timpului în care să se îndeplinească sarcinile profesionale, oferind, în general mai multă autonomie angajatului să-şi potrivească munca în cadrul propriei vieţi, detalii aici.

**15 minutes cities – concept de dezvoltare a oraşelor în care orice nevoie ar avea un rezident şi-o poate împlini la o distanţă de 15 minute de mers pe jos sau cu bicicleta, detalii aici.

*Hybrid work – is a concept that includes more freedom regarding the place and time where the work-related tasks are performed, offering more autonomy to the employee to adjust the work according to it’s own lifestyle. Details can be found here.

** 15 minutes cities – a concept of cities development in which a local resident can fulfill any need by traveling a 15 minutes distance by walking or biking. Details can be found here.

Domenii de cercetare/ Research areas:

ErgoWork Society

Finanţator:

GreenForest S.R.L.

Societatea pentru Ergonomia și Managementul Mediului de Lucru (ErgoWork Society), este o organizație stiințifică, neguvernamentală din România, constituită de către oameni de stiință și practicieni care desfăsoară activități profesionale, didactice și de cercetare în domeniul ergonomiei și al managementului mediului de lucru cu toate domeniile incluse sau conexe. Proiect conex: “Ergonomia penru Acasă“.

The ErgoWork Society is a scientific organization, a Romanian NGO, founded by scientists and practicians that undergo professional, teaching and research activities in the areas of ergonomics and workplace management, with all their included or adjacent areas. Adjacent project: Home Workplace Ergonomics